Preklady

Naša spoločnosť poskytuje kompletné prekladateľské služby vo všetkých európskych jazykoch, niektorých jazykoch Ázie, tak v kombinácii so slovenským jazykom ako aj ich vzájomných kombináciách. Vďaka rozsiahlej dodávateľskej databáze prekladateľov z celého sveta dodávame odborné preklady manuálov, príručiek, technickej dokumentácie, preklady noriem, zmlúv, návodov, korešpondencie v rôznych oblastiach (technika, ekonomika, stavebníctvo, právo) ) s dôrazom na zabezpečenie kvality prekladu v zmysle európskej normy EN 15 038:2006. Pri našej práci využívame prekladateľské nástroje, ktoré nám spolu s interne vyvinutým softvérom na riadenie zákaziek umožňujú spracovať aj veľké množstvo dokumentov v krátkom čase, dodávať terminologicky homogénne preklady pri dlhodobých projektoch ako aj rýchlo reagovať na požiadavky o vypracovanie cenovej ponuky či špecifické požiadavky na preklad zo strany našich klientov...

Viac »

Tlmočenia

Na základe požiadaviek klienta zabezpečujeme konzekutívne a simultánne tlmočenie pri obchodných rokovaniach, konferenciách, školeniach v prevádzke, diplomatických stretnutiach, prezentáciách. Na tlmočenia sú vyberaní len tlmočníci, ktorí zodpovedajú prísnym kritériám profesionality, kvality, odbornosti a dostatočných skúseností v problematike, ktorá je predmetom tlmočenia...

Viac »

ABANICO v číslach

2004 - založenie spoločnosti
8 000 000 slov preložených v priebehu prvých 3 rokov projektu PCA (Peugeot Citroën Automobiles) Trnava
15 000 hodín tlmočení ročne v rámci dlhodobého projektu
1800 dodávateľov pre preklady a tlmočenia
certifikácia ISO 9001

Referencie