Tlmočenie

Tlmočenie

Najčastejšie typy tlmočení

Zabezpečujeme kvalifikovaných tlmočníkov, rodených hovorcov všetkých európskych jazykov, pre rôzne formy konzekutívneho i simultánneho tlmočenia na Slovensku i v zahraničí na základe špecifických požiadaviek klienta.

Tlmočíme

  •    medzinárodné konferencie, diplomaticke stretnutia, zdvorilostné návštevy,
  •    odborné školenia, obchodné rokovania, personálne pohovory, pracovné porady,
  •    prezentácie, akvizície, obchodné cesty...

Dodávatelia

Aktívne spolupracujeme s desiatkami skúsených profesionálov, ktorí boli overení a pozitívne hodnotení zo strany našich klientov. Na tlmočenia sú vyberaní len tlmočníci, ktorí zodpovedajú prísnym kritériám profesionality, kvality, odbornosti a dostatočných skúseností v problematike, ktorá je predmetom tlmočenia.

Rozsah tlmočení

Na základe doterajších skúseností sme schopní zabezpečiť tlmočenia v rozsahu 15 000 hodín ročne, počnúc od objednávok na niekoľko hodín , až po paušálne mesačné kontrakty.

Referencie