Preklady

Najčastejšie preklady z oblasti

Technická oblasť - špecializujeme sa predovšetkým na náročné odborné a technické preklady (návody na používanie a údržbu strojov a zariadení, analýzy FMEA, príručky operátora, plány kontroly), so zameraním na tieto odvetvia:
  •    Automobilový priemysel
  •    Strojárstvo
  •    Elektrotechnický priemysel
  •    Stavebníctvo
  •    Priemyselná informatika
  Obchodná a právna oblasť - naši odborníci na obchodnú a právnu terminológiu vás budú sprevádzať pri vašom medzinárodnom rozvoji (zmluvy, ponuky, objednávky, bežná obchodná korešpondencia) formou bežných alebo súdne overených prekladov.

Oblasť informatiky - lokalizácia programov, internetové stránky, multimediálne dokumenty
  Preklady

Dodávatelia

Naša dodávateľská databáza dnes obsahuje viac ako 1800 spolupracovnikov. Vďaka on line prepojeniu spolupracujeme s prekladateľmi z celého sveta, ktorých rodným jazykom je cieľový jazyk (rodení hovorcovia) a ktorí sú zároveň odborníkmi na danú oblasť.

Prehľad jazykov

Ponúkame preklady a korektúry rodenými hovorcami vo všetkých európskych jazykoch a v niektorých jazykoch Ázie, v rôznych jazykových kombináciách.

Počítačom podporovené preklady (CAT)

Využívaním CAT nástrojov ako Trados, Wordfast, a pod., ktoré pracujú na princípe prekladateľskej pamäte (zhromažďovanie preložených výrazov) a jej použitím v nasledujúcich prekladoch zabezpečujeme jednotnosť prekladov a skracujeme ich dodacie lehoty.

Formáty dokumentov na preklad

Okrem bežných editovateľných formátov (word, excel, powerpoint, visio) spracujeme vďaka konverzii (OCR) aj dokumenty dodané vo formáte pdf, jpg a pod. pri zachovaní pôvodnej grafickej úpravy.

Referencie