Obchod

Obchod

Podpora medzinárodného rozvoja

V rámci našej činnosti podporujeme našich klientov pri ich medzinárodnom rozvoji nielen formou prekladov či tlmočení.

Potrebujete nájsť obchodného partnera, odberateľa pre svoje výrobky či nového výhodného dodávateľa? Realizujeme prieskumy trhu - na základe vašich požiadaviek vyhľadáme spoločnosti, zistíme požadované údaje, prípadne ich telefonicky overíme. V prípade záujmu zorganizujeme služobnú cestu vrátane podrobného časového harmonogramu stretnutí, zabezpečíme rezervácie ubytovania, či sprevádzanie spojené s tlmočením. A samozrejme sme tu pre vás ak potrebujete preklady technickej dokumentácie alebo obchodnej korešpondencie či už podnikáte v strojárstve, stavebníctve v alebo iných oblastiach.

Referencie