O nás

O nás Interne vyvinutý softvér na riadenie projektov, skúsenosti a know-how nadobudnuté počas projektu PCA sme aplikovali aj na ďalšie jazykové kombinácie a rozšírili našu pôsobnosť aj mimo územia Slovenska. Dnes zabezpečujeme preklady a tlmočenia pre klientov z celej Európy, vo všetkých európskych jazykoch profesionálmi, ktorých rodným jazykom je cieľový jazyk. Vďaka spolupráci s partnerskými agentúrami z Ázie zabezpečujeme aj preklady do niektorých mimoeurópskych jazykov.

Kvalita našich služieb je pre nás prvoradá. Od mája 2007 je systém manažmentu kvality našej spoločnosti certifikovaný podľa normy ISO 9001. Pri dodávaní prekladov postupujeme v zmysle normy EN 15038:2006. Našim cieľom je neustále sa zdokonaľovať a poskytovať služby na čo najvyššej úrovni. Klientom ponúkame aj doplnkové služby ako napr. hodnotenie kvality prekladu podľa normy LISA, vypracovanie správ o napredovaní prekladateľského projektu, zabezpečenie tlmočníka na zahraničnú pracovnú cestu, organizovanie služobnej cesty na Slovensku vrátane zabezpečenia tlmočenia a iné.

Naša spoločnosť je členom Slovenskej terminologickej siete a pravidelne sa zúčastňuje jej konferencií. Toto fórum dáva možnosť účastníkom podieľať sa na riešení terminologických otázok spojených s prekladmi do slovenského jazyka a prispievať tak k zjednocovaniu odborného názvoslovia vo viacerých oblastiach (právo, poľnohospodárstvo, letectvo, životné prostredie a i.)

Referencie